Merkezi uydu yayın / SMATV / projelendirilmesi

0

Televizyon kanallarının uydulardan alınarak, binalara toplu olarak dağıtılması teknolojisi olan SMATV tesisat sistemlerinde; tesisatın projelendirilmesi Elektrik zayıf akım proje firmaları tarafından çizilerek, sahada taahhüt firması tarafından uygulanır.

Bu projede uydu antenlerden başlanarak uydu antenlerin yeri, sayısı, çapları belirtilir.
Bir sonraki aşamada; Headend denilen SMATV tesisatının ana dağıtım odasındaki transmodülatör, modülatör, yükseltici, dağıtıcı, fiber dağıtımlı sistem ise fiber patch – panel çıkışları belirlenir.

Headend deki bu çizim ve malzeme tespitinden sonra; binanın dikey kolon şemasına veya tesisin durumuna göre yatay dağıtım durumuna göre; ana dağıtım hatları, bina giriş – çıkış bağlantı bölücü ve dağıtıcıları belirlenir.

smatv-proje

Dağıtım hatlarındaki kablo modelleri, yükseltici – bölücü yerleri ve özellikleri çizilir.

Headend merkezinden itibaren, sahadaki, bina girişlerindeki, kat durumuna göre dikey şaft ekseninde katlardaki zayıf akım panolarının yerleri ve özellikleri belirtilir.

Bina iç tesisatında şaftlar varsa; kabloların çekileceği şaftlar işaretlenir.
Daire veya villa – işyeri girişlerindeki giriş panosundan itibaren de; yıldız dağıtım tipi koaksiel kablo dağıtım tekniği ile son kullanıcı prizleri işaretlenir.

Bütün bu çizimler ve belirlemeler.. headend ( uydu TV yayın ana dağıtım noktası ) den itibaren her noktada kablo – dağıtıcı – yükseltici – bölücü .. kayıp ve kazançları da hesaplanarak; bina içlerindeki televizyon prizlerine kadar gelecek tv yayın sinyallerini hesabı yapılır.
Bütün bu hesaplamalar ve kullanılan tesisat malzeme seçimlerinden amaç;
son kullanıcı olan televizyon cihazlarına gelecek olan RF sinyalinin minimum 70 db.mikrovolt / maximum da 80 db.mikrovolt olacak şekilde sağlanmasıdır.
( son yayımlanan bina içi elektronik haberleşme tesisatı teknik şartnamesi )

Yayınların analog – dijital veya uydu bandı olmasına göre; bu değerlerde -5 .. +5 dB.mikro volt oranında bir tolerans vardır.

Böylelikle bina mimarisine ve proje müellifince istenilen televizyon kanalları sayısı, cinsi, teknik özelliklerine göre çizilen proje; zayıf akım taahhüt firmalarınca sahada uygulanarak gerçekleştirilir.

Son yayınlanan Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi’nin Merkezi Uydu Yayın Tesisatı ( SMATV ) bölümünü ilgilendiren maddeleri şunlardır.

– Uydu anten sistemi ve kablolu TV sistemi için gerekli tesisat binanın inşa aşamasında tesis edilecektir.

– Bina ana girişinden gelen RG 6 merkezi uydu ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft vasıtasıyla tesis edilecektir.

– Çatıya yerleştirilecek uydu anteninden daire içlerindeki zayıf akım panolarına kadar dikey şaftın içerisinden geçecek şekilde RG 6 kabloları döşenmek suretiyle her daire için ayrı çanak anten kurmadan SMATV ( merkezi uydu anten ) ile tüm dairelere uydu yayını dağıtımı yapılacaktır.

– Binalarda, her türlü kablolu haberleşme tesisatı için dikey bir şaft ( asansör boşluğu gibi ) şart koşulmaktadır. Böylelikle işletmeciler istedikleri kabloyu bu şaftın içerisinden binaya zarar vermeden tesis edilebilecektir.

– Son kullanıcılar istedikleri herhangi bir odadan uydu antenine erişim sağlayabileceklerdir.

– Daire içerisinde sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosu bulundurulacaktır. Böylelikle bu panodan dairedeki tüm odalara yıldız bağlantı ile dağıtım yapılabilecektir.

– Binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli şartları taşıyan bir sistem odası ayrılacaktır. Böylelikle düzenli bir dağıtım yapılabilecek ve görüntü kirliliği önlenecektir.

– Site gibi yapılarda bir binanın sitedeki diğer binalar ile birlikte en az bir bina ile bağlantısı sağlanacaktır. Böylelikle işletmeciler bir binaya yerleştirecekleri uydu merkezini diğer binalarda da kullanabileceklerdir.

Leave a Reply